Termes i condicions de compra

Condicions de compra

Els preus i condicions de venda tenen un caràcter merament informatiu i poden ser modificats en atenció a les fluctuacions del mercat. No obstant això, la realització de la comanda mitjançant la complimentació del formulari de compra, implica la conformitat amb el preu ofert i amb les condicions generals de venda vigents en aquest concret moment. Un cop formalitzada la comanda s'entendrà perfeccionada la compra de ple dret, amb totes les garanties legals que emparen al consumidor adquirent, i des d'aquest instant els preus i condicions tindran caràcter contractual, i no podran ser modificats sense l'exprés acord de tots dos contractants. El castellà serà la llengua utilitzada per formalitzar el contracte. El document electrònic en què es formalitzi el contracte s'arxivarà i l'usuari tindrà accés a ell en la seva zona de client.

Enviaments

 • Els terminis de lliurament oscil · len entre les 48 i les 96 hores. No podem garantir aquests terminis de lliurament, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. En poblacions rurals allunyades de nuclis urbans no és possible garantir en cap cas el lliurament en 24 hores.
 • Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà una única tramesa i el termini de lliurament es correspondrà amb l'article el termini de lliurament sigui més gran.
 • El client disposarà de 72 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s'inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 72 hores es donarà per acceptat l'enviament i no s'acceptaran reclamacions per desperfectes o fallades amb l'enviament.
 • Es considerarà lliurat una comanda quan sigui signat el rebut de lliurament per part del client. És en les pròximes 24 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que puguin existir.
 • En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l'empresa de transport. De la mateixa manera és convenient deixar constància a l'empresa de transport Sending: 902 250 254

Devolucions

D'acord amb la legislació vigent, es pot procedir a la devolució de productes, pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia pel client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquesta pàgina de condicions. Ho podrà fer enviant un correu a tiendaonline@jarquejoiers.com amb l'assumpte de petició de devolució.

Condicions de devolucions per a clients particulars

 1. No s'acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:
 2. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.
 3. El subministrament de béns o la prestació de serveis l'preu depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.
 4. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
 5. El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 6. El subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.
 7. Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius, precintes o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article. En cas contrari JARQUE'S JOIERS es reserva el dret de rebutjar la devolució.
 8. Un cop enviat el mail de devolució rebrà les instruccions perquè ens ho faci arribar a les nostres instal·lacions en el seu correu electrònic. Haurà d'enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies des que ens comuniqui la seva voluntat d'exercir el dret.
 9. Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec seu. Vostè és lliure de triar i buscar l'agència que més s'adapti a les seves necessitats o li ofereixi les tarifes més competitives. Un cop rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import. Li tornarem el pagament rebut de vostè, inclòs la despesa de lliurament amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim. Li realitzarem l'abonament en un termini màxim de 14 dies naturals des que exerceixi el seu dret de desistiment. Fins que no haguem rebut els béns podrem retenir el reemborsament.

Condicions de devolucions per a distribuïdors

 • Únicament s'acceptaran devolucions de material sense desprecintar i en perfecte estat, durant els 14 dies naturals posteriors a la seva recepció.
 • Aquestes devolucions seran tramitades com a devolució comercial, ja que no hi ha cap llei que reguli els drets de devolució entre empreses i aquestes tramitacions estan regulades segons les condicions de JARQUE JOIERS.
 • No s'acceptaran devolucions de productes en blíster o soldadura tèrmica, i resta de productes que presentin un precinte de fàbrica de seguretat trencat;
 • Aquestes condicions no anul·len el dret de garantia o canvi de productes defectuosos.
 • JARQUE JOIERS es reserva el dret a denegar la devolució en cas de detectar qualsevol anomalia en el producte retornat.

Garanties

Tota la informació relativa a garanties dels productes la troba a la secció de garanties.

Cancel·lacions de comandes

Aquelles cancel·lacions de comandes que impliquin una devolució al client i que siguin per transferència bancària tindran un termini màxim de 30 dies per tràmits administratius, si bé intentem que el termini no sigui superior a 7 dies.


© 2023 Ecommerce developed by Jarque Joiers & Teinor
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. 
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.
close