Garanties

Garanties de Productes

JARQUE'S JOIERS SL (en endavant, JARQUE'S JOIERS), empresa propietària de www.jarqueoutlet.com, garanteix segons les lleis vigents i les següents condicions tots els rellotges que distribueix.
El consumidor pot adreçar tant al venedor com al fabricant del producte, que responen de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.
Quan la falta de conformitat es manifesta amb posterioritat als 6 mesos i en casos dubtosos, el fabricant podria exigir un informe pericial independent per tramitar la garantia. En casos obvis de mal funcionament o funcionament irregular en període de garantia no hi ha cap tipus de problema.

Tot aquell fabricant que disposi d'una garantia major als 2 anys que marca la llei vigent, s'haurà de tramitar directament amb el fabricant no essent responsabilitat de tals supòsits JARQUE'S JOIERS.Condicions per a empreses i distribuïdors

Quan el client sigui distribuïdor, o facturi com a empresa (persona no física), les despeses d'enviament cap a les nostres instal·lacions sempre seran a càrrec del client, ja que la llei sobre béns de consum no regula la compravenda entre empreses. A més, la garantia en aquests casos serà la que estipuli el fabricant del producte.

El consumidor podrà reclamar quan el producte no és conforme amb el contracte:

 • El bé adquirit no s'ajusta a la descripció realitzada pel venedor.
 • El bé adquirit no serveix per als usos a què ordinàriament es destinen els béns de consum del mateix tipus.
 • No és apte per a l'ús especial que hagués estat requerit pel consumidor i que el venedor hagi acceptat.
 • No presenta la qualitat i el comportament esperats, especialment tenint en compte les declaracions públiques (publicitat, fullets, etiquetatge ...) sobre les seves característiques concretes fetes pel venedor o el fabricant.

El consumidor i usuari té dret a:

 • Repara. El consumidor i usuari pot optar per la reparació (no se substitueix ja que en ser un outlet no es disposa de mes estoc), llevat que sigui impossible o desproporcionada. Es considerarà desproporcionada la que tingui un cost superior. La reparació s'ha de fer en un termini de temps raonable i de manera totalment gratuïta per al consumidor. 

NOTA: Actualment hi ha multitud de fabricants que gestionen directament les avaries / defectes / incidències produïdes en els seus productes per donar un servei postvenda de qualitat i reduir els temps. En aquests casos JARQUE'S JOIERS sempre indicarà les instruccions de com s'ha de tramitar per facilitar la gestió.

 • Reducció del preu o resolució del contracte. procediran quan el consumidor i usuari no pugui exigir la reparació i en els casos en què no s'hagués dut a terme en un termini raonable o sense més inconvenients per al consumidor i usuari. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

La garantia podrà quedar anul·lada per les següents causes:

 • Incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client d'un producte o component.
 • Components cremats per sobretensions o sobreintensitats elèctriques.
 • Components trencats o danyats sotmesos a impacte.
 • Incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del client d'un producte.
 • Deteriorament, eliminació o ocultació, per part del client, de l'etiqueta de garantia de JARQUE'S JOIERS o del fabricant de tots els productes fabricats o distribuïts per JARQUE'S JOIERS.

En definitiva, no s'acceptarà cap material danyat o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

La garantia no cobreix els defectes provocats per un ús incorrecte del producte

En aquests casos el consumidor s'ha de fer càrrec de la seva reparació. Queden, per tant, exclosos de la garantia:

 • Defectes i deterioraments produïts per fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització no conforme a les instruccions de JARQUE'S JOIERS.
 • Productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada per JARQUE'S JOIERS, així com els productes que són objecte d'un contracte de suport específic.

Aquestes condicions de garantia no afecten els drets estatutaris del consumidor emparats per la legislació aplicable.

Tramitació de la garantia

El consumidor i usuari pot tramitar la garantia posant-se en contacte amb JARQUE'S JOIERS. Tanmateix, hi ha certs fabricants que gestionen directament les avaries / defectes / incidències produïdes en els seus productes per donar un servei postvenda de qualitat i reduir els temps. En aquest cas el client podrà optar per portar o enviar el producte avariat directament al SAT del fabricant.


© 2023 Ecommerce developed by Jarque Joiers & Teinor
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. 
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.
close