Avís Legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem:

 • JARQUE'S JOIERS SL (en endavant, JARQUE'S JOIERS) és una empresa dedicada a la venda de rellotges i joies com a minorista a barcelona i a europa de forma online.
 • JARQUE'S JOIERS es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 29.882, foli 118, full B-164.147.
 • JARQUE'S JOIERS amb CIF B61395315 és una societat domiciliada a l'efecte de la present informació al Carrer Maresme 50, 08019, Barcelona, ​​i és en l'actualitat l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc web www.jarqueoutlet.com . Altres dades de contacte que posem a la seva disposició: tiendaonline@jarquejoiers.com.

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

www.jarqueoutlet.com proporciona l'accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a JARQUE'S JOIERS, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que JARQUE'S JOIERS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de JARQUE'S JOIERS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

JARQUE'S JOIERS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, JARQUE'S JOIERS no serà responsable, dins dels límits marcats per la llei, de les opinions abocades pels usuaris a la seva web a través de qualsevol eina de participació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

 1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de JARQUE'S JOIERS per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 2. L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de JARQUE'S JOIERS.
 3. L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts. </li>
 4. JARQUE'S JOIERS no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. JARQUE'S JOIERS s'exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. JARQUE'S JOIERS es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

JARQUE'S JOIERS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

JARQUE'S JOIERS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, JARQUE'S JOIERS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JARQUE'S JOIERS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

JARQUE'S JOIERS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.

Generalitats

JARQUE'S JOIERS perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

JARQUE'S JOIERS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre JARQUE'S JOIERS i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.


© 2024 Ecommerce developed by Jarque Joiers & Teinor
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. 
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.
close
Avís legal - JarqueOutlet.com js_def

Avís Legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem:

 • JARQUE'S JOIERS SL (en endavant, JARQUE'S JOIERS) és una empresa dedicada a la venda de rellotges i joies com a minorista a barcelona i a europa de forma online.
 • JARQUE'S JOIERS es troba inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 29.882, foli 118, full B-164.147.
 • JARQUE'S JOIERS amb CIF B61395315 és una societat domiciliada a l'efecte de la present informació al Carrer Maresme 50, 08019, Barcelona, ​​i és en l'actualitat l'encarregada de l'explotació, gestió i funcionament del lloc web www.jarqueoutlet.com . Altres dades de contacte que posem a la seva disposició: tiendaonline@jarquejoiers.com.

Usuaris

L'accés i / o ús d'aquest portal atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment.

Ús del portal

www.jarqueoutlet.com proporciona l'accés a multitud de productes, informacions, serveis, programes o dades (des d'ara, "els continguts") a Internet pertanyents a JARQUE'S JOIERS, o a tercers als quals l'USUARI pot tenir accés. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que JARQUE'S JOIERS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de JARQUE'S JOIERS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

JARQUE'S JOIERS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, JARQUE'S JOIERS no serà responsable, dins dels límits marcats per la llei, de les opinions abocades pels usuaris a la seva web a través de qualsevol eina de participació.

Propietat Intel·lectual i Industrial

 1. Tots els signes distintius, marques, noms comercials, continguts, estructura, disseny i forma de presentació dels elements i qualsevol altra informació que aparegui en aquest lloc web són propietat de JARQUE'S JOIERS per si o com a cessionària i estan protegits pels drets de propietat industrial i intel·lectual.
 2. L'usuari té prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública i, en general qualsevol altra forma d'explotació dels elements referits en l'apartat anterior sense autorització expressa de JARQUE'S JOIERS.
 3. L'usuari s'abstindrà d'emprar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats i que comportin un risc o dany o inutilització del lloc web i / o els seus continguts. </li>
 4. JARQUE'S JOIERS no es responsabilitza del possible ús inapropiat que tercers realitzin d'aquesta pàgina web, ni de la informació que a través d'ella transmetin a tercers. L'ús dels continguts que pugui fer l'usuari i les eventuals conseqüències, danys o perjudicis que poguessin derivar-se, són de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari. JARQUE'S JOIERS s'exclou pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats als usuaris per l'ús d'enllaços (links), directoris i eines de recerca, que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers així com de la presència de virus o altres codis maliciosos en els continguts que puguin produir qualsevol tipus de danys en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. JARQUE'S JOIERS es reserva el dret d'exercitar les accions legals que consideri oportunes derivades de qualssevol us il·lícit per part de tercers dels continguts de la seva pàgina web.

Exclusió de garanties i responsabilitat

JARQUE'S JOIERS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

JARQUE'S JOIERS es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

Enllaços

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, JARQUE'S JOIERS no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JARQUE'S JOIERS assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d'exclusió

JARQUE'S JOIERS es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d'ús.

Generalitats

JARQUE'S JOIERS perseguirà l'incompliment de les condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

JARQUE'S JOIERS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre JARQUE'S JOIERS i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals espanyols.


© 2024 Ecommerce developed by Jarque Joiers & Teinor
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. 
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.
close