Política De Privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

Informació als usuaris

 • Apartat "Nou Client"

  D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de JARQUE'S JOIERS SL (En endavant, JARQUE'S JOIERS).

  La principal finalitat d'aquest fitxer és la gestió dels usuaris registrats a la nostra web, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per JARQUE'S o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

  Si no desitja rebre aquest tipus de publicitat haurà de marcar la casella que apareix al formulari.

  JARQUE'S JOIERS assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzats per a aquesta finalitat.

  • Apartat "Fer Compra"

   D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de JARQUE'S JOIERS.

   La principal finalitat d'aquest fitxer és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d'estudis estadístics, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per JARQUE'S JOIERS o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

   Amb motiu de la compra seves dades poden ser comunicats als següents destinataris:

    • Entitats bancàries per al pagament les compres amb targeta.
    • A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas d'existir alguna reclamació.
    • Als fabricants, Serveis tècnics i / o majoristes en el cas de garanties o reparacions. Aquests destinataris poden estar ubicats dins el territori Espanyol com a fora del mateix, en funció del producte i / o servei adquirit.
    • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.

     JARQUE'S JOIERS assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzats per a aquesta finalitat.

     Consentiment

     JARQUE'S JOIERS no comunicarà les dades a tercers excepte en els supòsits legalment establerts o autoritzats per l'interessat. JARQUE'S JOIERS comunica als titulars de les dades la seva intenció d'enviar-comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Així mateix, els titulars manifesten conèixer aquesta intenció i presten el seu consentiment exprés per a la recepció de les esmentades comunicacions. El consentiment aquí prestat pel Titular per comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

     Drets dels interessats

     L'interessat pot exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l'adreça Carrer Maresme 50, 08019, Barcelona, ​​al correu electrònic tiendaonlinearquesjoiers.com .

     Qualitat de les dades

     Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

     Protecció dels menors

     No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare / mare / tutor legal vetllar per per la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals del menor.


© 2024 Ecommerce developed by Jarque Joiers & Teinor
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. 
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.
close
Política de privacitat - JarqueOutlet.com js_def

Política De Privacitat

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

Informació als usuaris

 • Apartat "Nou Client"

  D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de JARQUE'S JOIERS SL (En endavant, JARQUE'S JOIERS).

  La principal finalitat d'aquest fitxer és la gestió dels usuaris registrats a la nostra web, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per JARQUE'S o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

  Si no desitja rebre aquest tipus de publicitat haurà de marcar la casella que apareix al formulari.

  JARQUE'S JOIERS assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres usuaris. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzats per a aquesta finalitat.

  • Apartat "Fer Compra"

   D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l'informem que mitjançant l'emplenament dels formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en fitxers de JARQUE'S JOIERS.

   La principal finalitat d'aquest fitxer és mantenir la relació contractual amb els nostres clients, facilitar la tramitació de les comandes, la realització d'estudis estadístics, així com l'enviament de publicitat relativa als productes i serveis comercialitzats per JARQUE'S JOIERS o per a l'enviament de publicitat, descomptes i promocions de productes i serveis d'altres entitats.

   Amb motiu de la compra seves dades poden ser comunicats als següents destinataris:

    • Entitats bancàries per al pagament les compres amb targeta.
    • A l'Oficina de consumidors i usuaris en cas d'existir alguna reclamació.
    • Als fabricants, Serveis tècnics i / o majoristes en el cas de garanties o reparacions. Aquests destinataris poden estar ubicats dins el territori Espanyol com a fora del mateix, en funció del producte i / o servei adquirit.
    • En els supòsits legalment establerts, com és el cas de les Forces i Cossos de Seguretat.

     JARQUE'S JOIERS assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que, en cap cas, seran cedides per a cap altre ús sense intervenir consentiment previ i exprés dels nostres clients. Només li demanarem aquelles dades necessàries per a la prestació del servei requerit i únicament seran utilitzats per a aquesta finalitat.

     Consentiment

     JARQUE'S JOIERS no comunicarà les dades a tercers excepte en els supòsits legalment establerts o autoritzats per l'interessat. JARQUE'S JOIERS comunica als titulars de les dades la seva intenció d'enviar-comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Així mateix, els titulars manifesten conèixer aquesta intenció i presten el seu consentiment exprés per a la recepció de les esmentades comunicacions. El consentiment aquí prestat pel Titular per comunicació de dades a tercers té caràcter revocable en tot moment, sense efectes retroactius.

     Drets dels interessats

     L'interessat pot exercir els drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) en relació amb les seves dades personals dirigint-se per escrit i adjuntant fotocòpia del DNI a l'adreça Carrer Maresme 50, 08019, Barcelona, ​​al correu electrònic tiendaonlinearquesjoiers.com .

     Qualitat de les dades

     Els usuaris hauran de garantir la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de les dades de caràcter personal que els hagin estat recollides.

     Protecció dels menors

     No recollim dades personals de menors. És responsabilitat del pare / mare / tutor legal vetllar per per la privacitat dels menors, fent tot el possible per assegurar que han autoritzat la recollida i l'ús de les dades personals del menor.


© 2024 Ecommerce developed by Jarque Joiers & Teinor
Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios. 
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.
close